Vrei un credit online și RAPID ? Aplică aici !

Speed Financiar

Mai multe posibilități pentru tine

Informare cu privire la consultarea datelor financiare

            În scopul îmbunătățirii activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare și a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin obţinerea cu operativitate a informațiilor de natură fiscală a aplicanţilor Speed Transfer Financiar S.R.L. va interoga baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în temeiul Protocolului de colaborare încheiat cu aceasta instituţie în baza prevederilor Ordinului ANAF nr. 3731 din 29 decembrie 2016.

            În acest sens aplicantul își poate exprima acordul neechivoc, scris, în format letric conform Model, respectiv semnarea unui Acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Adminstrare Fiscală precum și a datelor cu caracter personal, aparţinând aplicantului denumit generic “Acord”. Acest Acord și informaţiile primite în baza lui sunt proprietatea aplicantului și în consecinţă conține datele de identificare ale persoanei, datele de contact precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea Acordului. 

            În baza prevederilor Acordului Speed Transfer Financiar S.R.L. va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza Codului Numeric Personal (CNP) respectiv Codului Unic de Identificare (CUI) informații fiscale (venituri declarate, taxe achitate către bugetul public) despre aplicant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora.

            Solicitarea se va efectua doar după obținerea acordului scris al aplicantului și concomitent cu transmiterea fișierului de solicitare pentru obținerea informațiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic. 

            Speed Transfer Financiar S.R.L. va arhiva aceste acorduri la nivel central și le va pune la dispoziția reprezentanților ANAF și ale contribuabilului semnatar de fiecare dată când aceștia le vor solicita.

            Procedura de prelucrare și arhivare a datelor cu caracter personal este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 - “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, coroborate cu dispozițiile Legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările ulterioare și Regulamentului 9 al Băncii Naționale a României privind cunoașterea clientelei, cât și orice alte reglementări sau dispoziții legale în vigoare incidente.

            Menţionăm faptul că Acordul este o soluţie alternativă la prezentarea declaraţiei de venit în format letric şi vine în sprijinul contribuabilului pentru accesarea rapidă a soluţiei de finanţare.

 

 

  Formular Acord Client

 

 

  • Adresa: Bulevardul Lascar Catargiu, nr. 4, sector 1, Bucuresti, Romania
  • Telefon:
  • 0316.401.040 - Disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00
  • 021.202.69.99 / 021.315.71.00 – Call Center carduri disponibil non stop
  • Email: financiar@speedfinanciar.ro

Copyright © 2024 l speedfinanciar.ro. Toate drepturile rezervate.